Startechteam phone-icon
 

Consult IT

Gratuit

Politica privind utilizarea datelor personale

Class IT Outsourcing SRL (denumită în continuare „StarTech Team” sau „noi”), persoană juridică română, cu sediul în Sector 1, Calea Victoriei, nr.208 vă face cunoscută această Politica privind utilizarea datelor personale pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

1.Cui se aplică această politică?

Prezenta politică se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului https://www.startechteam. („Utilizatori”);
 • Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, clienți („Parteneri comerciali”)

2.Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de contact de pe site-ulnostru;
 • prin corespondența cu noi printelefon, e-mail sau în orice altă modalitate.Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon,precum și alte informații, după caz.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon,precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibilelegate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiuneareligioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepțiacazului în care:

 • suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau
 • în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personalsensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul https://startechteam.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom putea șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastredacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al StarTech Team.

3.Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personalpe care le prelucrează StarTech Team sunt nume, prenume, număr de telefonși adresă de email. Scopurilepentru care sunt prelucrate aceste datesunt:

 • în scopuri de comunicare atunci când trebuie să întreprindemmăsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați;
 • în scopuri de comunicare atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați;
 • în scopuri legale atunci când trebuie să respectăm o obligație legală.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza. Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Partneri comerciali

Cu scopul încheierii sau executării relațiilor contractuale cu partenerii comerciali ai StarTech Team, în calitate de administrator sau persoană reprezentantă a partenerului comercial, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon. Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de administrator sau persoană reprezentantă a partenerului comercial, sunteți parte;
 • obligații legale care ne sunt impuse;
 • interesul nostru legitim.
 • Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa welcome@startechteam.ro.

Candidați la locurile de muncă:

În legătură cu participarea dumneavoastră la procesul de recrutare și selecție pentru unul sau mai multe din locurile de muncă menționate ca disponibile, în cadrul StarTech Team, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal (de exemplu, datele din CV-ul pe care ni-l trimiteți) în scopul selecției, evaluării competențelor profesionale pentru locul de muncă la care aplicați, precum și pentru comunicarea cu dumneavoastră, pe parcursul derulării procesului de recrutare. Această prelucrare se bazeazăpe intenția dumneavoastră de a încheia un contract de muncă cu StarTech Team și pe interesul legitim al StarTech Team. Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

5.Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Datele cu caracter personalpe care le prelucrează StarTech Team sunt nume, prenume, număr de telefonși adresă de email. Scopurilepentru care sunt prelucrate aceste datesunt:

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza. Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În calitate departener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care sunteți candidat la unul sau mai multe din job-urile publicate de către StarTech Team, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfășurării procesului de recrutare și selecție, plus o perioadă de un an după încheierea procesului de recrutare (în cazul în care candidatul nu a fost angajat în companie).

6.Ce drepturi aveți?

Aveți următoarele drepturi conform legislației în domeniu:

 • Dreptul de acces la datele personale respectiv de a vă confirma dacă datele dumneavoastră cucaracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelordumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a PrelucrăriiDatelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracterpersonal.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de email welcome@startechteam.ro.

Confidențialitatea datelor minorilor

Site-ul www.startechteam.ronu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorelelegal are la cunoștință faptulcă minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului www.startechteam.rodatele sale cu caracterpersonal, acesta trebuie să informeze imediat StarTech Team, la adresa de e-mail welcome@startechteam.ro.

În cazul în care descoperim că o persoană carenu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului www.startechteam.ro atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele saututorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal alecopilului în scopurile specificate.

7.Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personalde către StarTech Teamsau prin site-ul www.startechteam.rosau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail welcome@startechteam.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau deapartenență la un sindicat) sau numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.startechteam.ro.

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii privind utilizarea datelor personale pentru a fi lacurent cunoile modificări.

Ultima actualizare: 28 martie 2019